17lis/21

Organy i nie tylko. Muzyczne spotkania w Szopienicach

Zapraszamy serdecznie na cykl koncertów w ramach projektu „Organy i nie tylko. Muzyczne spotkania w Szopienicach”. Na zabytkowych 16-głosowych organach Heinricha Schlaga ze Świdnicy zagra Zdzisław Smucerowicz, który wykona utwory m.in.: Johanna Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina, Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Harmonogram:

  • 21 listopada, godz. 11.00 – Muzyka organowa końca roku liturgicznego,
  • 28 listopada, godz. 11.00 – Muzyka czasu Adwentu,
  • 5 grudnia, godz. 11.00 – Od Adwentu do świąt Bożego Narodzenia

Wszystkie koncerty odbędą się w naszym kościele przy ul. Bednorza 20. Wstęp wolny. Zadanie dofinansowane z budżetu miasta Katowice.

Ze względu na organizację koncertów zmianie ulegają godziny nabożeństw – w najbliższe 3 niedziele (21.11, 28.11, 5.12) nabożeństwa w Szopienicach odbędą się o godz. 11.30.

29paź/21

Pamiątka Reformacji 2021

31 października jest obchodzony w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jako Pamiątka Reformacji. Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą w naszym kościele odbędzie się o godz. 8.45. Najmłodszych zapraszamy na szkółkę niedzielną.

Święto to nawiązuje do ogłoszenia 95 tez przez augustiańskiego zakonnika ks. dr. Marcina Lutra. Luter ogłosił tezy 31 października 1517 r. w Wittenberdze zachęcając do dyskusji na temat pokuty i odpustów. Chciał również przypomnieć ówczesnemu Kościołowi o Bogu i jedynym źródle wiary jakim jest Pismo Święte. Wydarzenie to zapoczątkowało Reformację, czyli odnowę Kościoła chrześcijańskiego.

Przesłanie Reformacji streszcza się w krótkich zasadach: Tylko Jezus Chrystus jest Zbawicielem, Bożym Synem. Nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem. Tylko z Bożej łaski przez wiarę człowiek jest usprawiedliwiony.  Tylko Pismo Święte jest źródłem objawienia Boga i drogowskazem w życiu każdego chrześcijanina. Tylko poprzez Słowo Boże głoszone w kazaniu i sakramentach Duch Święty budzi wiarę.

Reformacja przypomniała znaczenie Bożego Słowa i podkreśliła, że Kościół powołany jest do głoszenia Ewangelii. Wskazała na indywidualną relację z Bogiem, odpowiedzialność za siebie, za innych ludzi i świat wokół nas.

Ks. dr Marcin Luter podkreślił, że Boża łaska jest darem, którego nie da się kupić lub pozyskać, a Chrystus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Krzyż i zmartwychwstanie wyrywają człowieka z bezsilności i niemocy, wyzwalają każdą osobę, aby mogła prawdziwie służyć Bogu i innym.

Reformacja uruchomiła procesy, które nie tylko zmieniły sytuację religijną Europy, ale zapoczątkowały również głębokie przemiany w przestrzeni kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej. Ewangelicyzm wpłynął na rozwój kultury, języków narodowych, szkolnictwa, muzyki sakralnej, działalności społecznej oraz świadomości obywatelskiej w Europie.

Z Wittenbergi Reformacja wyruszyła w świat i stała się jego obywatelką. Dzisiaj Kościoły luterańskie na świecie liczą ok. 80 mln członków, a do dziedzictwa duchowego Reformacji przyznaje się kilkaset milionów chrześcijan.

W Pamiątkę Reformacji ewangelicy spotykają się na  okolicznościowych nabożeństwach. TVP2, o godz. 10.00 będzie transmitować nabożeństwo reformacyjne z kościoła św. Jana w Pile. 

Z kolei w Programie Drugim Polskiego Radia, o godz. 8.00 będzie transmitowane nabożeństwo reformacyjne z kościoła Zbawiciela w Kluczborku. 

Po przerwie spowodowanej pandemią młodzież spotka się ponownie na Nocy z Lutrem, organizowanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji.

Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza tym razem do kościoła Jakuba Starszego w Ustroniu. Noc z Lutrem rozpocznie się 31 października, o godz. 18.00 (planowane zakończenie programu ok. 21.00).  Tegoroczne hasło to „JesteśMY?”. W programie nabożeństwo przygotowane przez grupę młodzieżową z Ustronia, podczas którego kazanie wygłosi ks. Marcin Ratka-Matejko, Duszpasterz Młodzieży Diecezji Katowickiej i Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Po nabożeństwie: poczęstunek, belgijka, fotobudka.

Tegoroczna Pamiątka Reformacji wypada w niedzielę, ale warto pamiętać, że osobom należącym do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przysługuje prawo zwolnienia od nauki lub pracy (Ustawa z dnia 13 maja 1994 r.  o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2015 r. poz. 43). Szczegółowe zasady udzielania zwolnień zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. 1999 nr 26 poz. 235)