Po otrzymaniu aktu zgonu prosimy o przybycie do kancelarii parafialnej. Najlepiej wcześniej zadzwonić do kancelarii i umówić się z księdzem na spotkanie. Podczas spotkania ustalicie termin pogrzebu oraz omówicie przebieg ceremonii. Należy przynieść ze sobą odpis skrócony aktu zgonu i mieć przygotowane dane zmarłego. Należy również dostarczyć kartę zgonu. Dobrze również mieć ze sobą kilka słów na temat zmarłej osoby (istotne wyrywki z życiorysu, kogo zmarły pozostawił itp.)

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Ewangelia Jana 3,16
do góry