Składki parafialne można opłacać w kancelarii parafialnej, po nabożeństwie lub przelać na konto parafii z dopiskiem darowizna – składka parafialna
38 1050 1214 1000 0007 0277 8101
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach-Szopienicach
ul. ks. bp. Herberta Bednorza 20, 40-384 Katowice
 
Poniżej przedstawiamy wyciąg z regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przypominamy, że pełnoprawny udział np.w wyborach do rady parafialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają osoby, które znajdują się na liście parafialnej czyli są członkami parafii pod względem formalnym, na co składa się również opłacenie składki kościelnej. Dziękujemy za regularne wpłaty.
 
SKŁADKA KOŚCIELNA
Regulamin Parafialny Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej
ZASADY OGÓLNE
§ 7
1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu.2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia.