Spotkania młodzieży
Odbywają się na parafii w Mysłowicach w czwartki, co dwa tygodnie o godz. 18.00 oraz na parafii w Hołdunowie w środy o godz. 17.15.

Spotkania z Wiarą
Czyli ciekawe rozmowy o Bogu, a także o sprawach związanych z wiarą i życiem. Poruszamy różne tematy, a w spotkaniach uczestniczą zarówno osoby młode jak i starsze. Spotkania są otwarte dla wszystkich: ludzi różnych wyznań, ludzi mających odmienne poglądy, ludzi różnie patrzących na życie. Spotkania odbywają się w co drugi wtorek o godzinie 18:00 w sali parafialnej na parafii w Hołdunowie oraz w środy o godz. 18:00 w salce naprzeciwko kościoła w Sosnowcu – w budynku przy ulicy Żeromskiego 4/I (wejście od podwórza).

Po ustaniu epidemii koronawirusa spotkania będą odbywać się również na parafii w Szopienicach.

Spotkania przy „kawie”
Odbywają się raz w miesiącu w domu parafialnym po niedzielnym nabożeństwie.