Spotkania młodzieży
Odbywają się na parafii w Mysłowicach w piątki, co dwa tygodnie o godz. 18.00 oraz naprzemiennie co drugi piątek na parafii w Hołdunowie.

Spotkania z Wiarą
Czyli ciekawe rozmowy o Bogu, a także o sprawach związanych z wiarą i życiem. Poruszamy różne tematy, a w spotkaniach uczestniczą zarówno osoby młode jak i starsze. Spotkania są otwarte dla wszystkich: ludzi różnych wyznań, ludzi mających odmienne poglądy, ludzi różnie patrzących na życie. Spotkania odbywają się w co drugą środę o godzinie 18:00 w salce parafialnej w Sosnowcu (salka naprzeciw kościoła w w budynku przy ulicy Żeromskiego 4/I (wejście od podwórza) oraz w Hołdunowie w trybie online w każdy wtorek o godz. 19.30.

Spotkania przy „kawie”
Odbywają się raz w miesiącu w domu parafialnym po niedzielnym nabożeństwie.

do góry