Lekcje religii

Spotkaniazobacz więcej

Chór Jubilate Deo
Próby odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.00 na plebanii w Mysłowicach (ul. Powstańców 17) – zobacz więcej

Ognisko muzyczne Amadeusz
Zajęcia odbywają się w budynku plebanii we wtorki od godz. 15:30. Kontakt do Ogniska: 508 339 329

Praca socjalna
W ramach świetlicy działają Klub Profilaktyczny EKIPA prowadzący placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (koła zainteresowań) oraz Lokalne Centrum Pomocy, Wsparcia i Informacji, udzielające poradnictwa specjalistycznego – zobacz więcej