Działamy w Szopienicach, wschodniej dzielnicy miasta Katowice. Razem z parafiami w Mysłowicach, Lędzinach-Hołdunowie i Sosnowcu tworzymy luterańską społeczność na pograniczu Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Prowadzimy samodzielne działania, charakterystyczne dla każdej z parafii oraz wspólne, integrujące naszą społeczność. Zapraszamy!

Lekcje religii

Spotkaniazobacz więcej

Chór Jubilate Deo
Próby odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.00 na plebanii w Mysłowicach (ul. Powstańców 17) – zobacz więcej

Praca socjalna
W ramach świetlicy działają Klub Profilaktyczny EKIPA prowadzący placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (koła zainteresowań) oraz Lokalne Centrum Pomocy, Wsparcia i Informacji, udzielające poradnictwa specjalistycznego – zobacz więcej

do góry