Nabożeństwa niedzielne

Odbywają się w każdą niedzielę o godz. 8.45 w kościele Zbawiciela z wyjątkiem każdej pierwszej niedzieli miesiąca, wówczas nabożeństwo o godz. 11.30.

Aktualny porządek nabożeństw poniżej

Ze względu na nadchodzące konfirmacje zmienia się harmonogram nabożeństw. Zapraszamy do kościoła ewangelickiego w Szopienicach na nabożeństwa: