Jeśli wybierasz się do naszego kościoła po raz pierwszy, to być może zastanawiasz się nad kilkoma pytaniami.

Kościół jest zamknięty. Czy mogę zobaczyć kościół w środku?

Oczywiście, że tak! Zwiedzanie kościoła (indywidualne, grupowe – np. szkoły czy inne instytucje) jest możliwe przed uprzednim zgłoszeniu (tel. 32 256 95 04 lub e-mail: szopienice@luteranie.pl). Przy zgłoszeniu zorganizowanej grupy zapewniamy również prelekcje na temat samego kościoła i ewangelicyzmu na terenie Szopienic jak i całego Górnego Śląska. Za zwiedzanie kościoła nie pobierane są żadne opłaty, jednak każdy może złożyć ofiarę na potrzeby parafii.

Czy mogę uczestniczyć w ewangelickim nabożeństwie?

Oczywiście, że tak! Możesz uczestniczyć w naszych nabożeństwach i spotkaniach nie będąc członkiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Nasze nabożeństwa są otwarte dla ludzi różnych wyznań – wspólnie możemy poszukiwać Boga i cieszyć się Jego obecnością.

Jak wygląda ewangelickie nabożeństwo?

Centralnym punktem każdego nabożeństwa jest kazanie, czyli rozważanie Pisma Świętego. Oprócz tego śpiewamy, ale przede wszystkim modlimy się. Każde nabożeństwo powinno być czasem duchowej refleksji i odnowy, a także chwilami pełnymi radości i szukaniem inspiracji do codziennego życia.

Jak zachowywać się w trakcie nabożeństwa?

Najważniejsze to czuć się swobodnie. W czasie każdego nabożeństwa przeżywamy czas, w którym chcemy słuchać Słowa Bożego oraz wielbić Boga poprzez śpiew i modlitwę. Cały przebieg naszych nabożeństw opisany jest też w śpiewnikach ewangelickich. Zawsze możesz poprosić duchownego lub innych członków zboru o wytłumaczenie niezrozumiałych elementów.

Czy mogę przystąpić do Komunii Świętej?

Zgodnie z nauczaniem i praktyką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do sakramentu Wieczerzy Pańskiej (Eucharystii) mogą przystąpić wszyscy, którzy są ochrzczeni w imię Trójedynego Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wyznanie ewangelickie nie jest warunkiem przystąpienia do Komunii Świętej.

Przystępujący do Sakramentu Wieczerzy Pańskiej powinni mieć świadomość, że godne spożywanie sakramentu wymaga wiary, iż przyjmujemy prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa. Wierzymy, że także osoby, które bez wiary przystępują do Komunii przyjmują Ciało i Krew Chrystusa, jednak czyniąc tak, ściągają na siebie sąd i nie korzystają ze zbawiennych darów sakramentu Komunii Świętej.

Zachęcamy chrześcijan, którzy pragną przystąpić do Komunii Świętej w naszym Kościele, a którzy zostali pozbawieni takiej możliwości w swojej macierzystej wspólnocie, do kontaktu z naszymi duszpasterzami.

Masz inne pytania? Skontaktuj się z nami – [ KONTAKT ]

do góry