Klub Profilaktyczny

Klub Profilaktyczny EKIPA i Lokalne Centrum Pomocy.

W ramach świetlicy działają Klub Profilaktyczny EKIPA prowadzący placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (koła zainteresowań) oraz Lokalne Centrum Pomocy, Wsparcia i Informacji, udzielające poradnictwa specjalistycznego.

Działalność Klubu Profilaktycznego „Ekipa” zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego wydaną w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 jest do odwołania czasowo zawieszona.

Aktualnie prowadzimy działalność Poradnictwa specjalistycznego wyłącznie po uprzednim umówieniu się z pracownikiem. Numer kontaktowy w sprawie porad: 664 717 019, mail: poradnictwoszopienice@gmail.com.