Rada Parafialna kadencji 2018-2023:
ks. dr Adam Malina (prezes Rady Parafialnej)
Andrzej Kocurek (kurator)
Łucja Jacek (skarbnik)
Michał Malina (sekretarz)
Elżbieta Białek
Iwona Jacek
ś.p. Ryszard Górnik (zmarł 04.04.2021)
ks. Piotr Uciński (od 1.09.2021)