Renowacja kościoła Zbawiciela

Renowacja uszkodzonych w wyniku wybuchu witraży portalu wejściowego kościoła - 2023, fot. Witraże Krzemień

Kościół ewangelicko-augsburski Zbawiciela w Katowicach-Szopienicach jest cennym zabytkiem budownictwa sakralnego z przełomu XIX i XX wieku. Stanowi charakterystyczną budowlę wzniesioną w latach 1899-1901 według projektu Gustawa Wernickego w stylu neogotyckim i poświęconą do użytku kościelnego 6 marca 1901 roku. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków województwa śląskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/76/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

Od wielu lat prowadzimy prace renowacyjne przy kościele. W naszych działaniach wsparło nas miasto Katowice, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Fundusz Kościelny, Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa (krajowa i zagraniczna). Pomagają nam również ludzie dobrej woli, dla których kościół jest ważnym miejscem dla tożsamości wyznaniowej i kulturowej.

Na przestrzeni ostatnich 25 lat udało nam się przeprowadzić m.in. remont wszystkich witraży wraz z założeniem szyb zabezpieczających oraz remont hełmu wieży kościoła. W ostatnich latach największym przedsięwzięciem był remont dachu kościoła. Była to duża inwestycja, podzielona na kilka etapów. W ramach prac całkowicie wymieniono pokrycie dachowe z łupka naturalnego. Ostatni etap prac – wymiana porycia dachowego na zakrystii zachodniej zakończył się jesienią 2023 roku.

Rok 2023 był czasem, w którym musieliśmy podjąć działania związane z remontem kościoła po wybuchu gazu na plebanii. Okazało się, że ucierpiał również budynek samego kościoła, a największe szkody ujawniły się w witrażach części wieżowej, nawie i zakrystii zachodniej. Uszkodzeniu w różnym stopniu uległy również drzwi wejściowe i wewnętrzne oraz fragmenty ścian budynku. W 2023 roku wykonano remont najbardziej uszkodzonych witraży, przede wszystkim w części wieżowej i zakrystii.

Obecnie przygotowujemy się do kontynuacji remontu uszkodzonych w wyniku wybuchu na plebanii witraży, szyb zabezpieczających oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Trwa renowacja tryptyku bożonarodzeniowego.

Dziękujemy wszystkim za darowizny złożone na remont kościoła. 

Renowacja hełmu wieży i krzyża, 2002, fot. Labux
do góry