Zmarł śp. ks. Karol Bauman, proboszcz parafii w latach 1961-1997

Ze smutkiem informujemy, iż dzisiaj (30.03) w nocy w wieku niespełna 91 lat, zmarł we śnie śp. ks. Karol Bauman, proboszcz parafii ewangelickich w Katowicach-Szopienicach, Sosnowcu, Mysłowicach i Lędzinach-Hołdunowie w latach 1961-1997. Informacje o terminie pogrzebu zostaną podane w terminie późniejszym.

ks. Karol Bauman – ur. 3 listopada 1931 r. w Kaliszu w rodzinie o bogatej tradycji ewangelickiej. Maturę zdał w Kaliszu. Ciężkie powojenne lata nie pozwoliły mu na podjęcie studiów. Gdy z powodu zawieruchy wojennej w naszym Kościele brakowało duchownych, ks. Gustaw Gerstenstein, były proboszcz w Sosnowcu i Szopienicach, mieszkał nadal na plebanii w Szopienicach i jednocześnie administrował parafią w Cieplicach oraz w Jeleniej Górze. Plebania w Cieplicach stała pusta, ks. Gerstenstein poprosił rodziców ks. Karola Baumana, aby tam zamieszkali i mieli pieczę nad kościołem i plebanią. Właśnie tam, w tych trudnych warunkach, Bóg wzbudził w ks. Karolu pragnienie służby w Kościele. Wraz z rodzicami przeniósł się do Cieplic i tam pracował jako księgowy.

Gdy w 1952 roku pojawiła się możliwość podjęcia studiów, Karol Bauman wyjeżdża i podejmuje studia na wydziale teologii ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Tam przeżywa likwidację wydziału teologicznego i kontynuuje studia na nowo powstałej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Został ordynowany 14 lipca 1957 r. w Ostródzie na Mazurach przez ks. biskupa Karola Kotulę. Praktykę i pierwszy wikariat odbył w Diecezji Katowickiej u ks. seniora Alfreda Hauptmana w Zabrzu jako wikariusz diecezjalny oraz w parafii w Żorach (do 1 kwietnia 1958 r.). Następnie pełnił swą służbę w Skoczowie i Goleszowie, a w 1961 przybył do Szopienic, gdzie objął administrację Szopienickiego Ośrodka Parafialnego (unia parafii w Katowicach-Szopienicach, Sosnowcu, Mysłowicach i Hołdunowie). Był budowniczym nowego kościoła ewangelickiego Świętej Trójcy w Hołdunowie w latach 1983-1986.

W 1997 roku przeszedł na emeryturę i przeprowadził się do Szczecina, gdzie w początkowym okresie wspierał w służbie kaznodziejsko-duszpasterskiej tamtejszą parafię. Pozostawił żonę i córkę.

„Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej” Ps 62,2