OGŁOSZENIA – 2. Niedziela czasu pasyjnego, 13 marca 2022 r.

Dziś druga niedziela czasu pasyjnego. Wciąż chcemy szukać bliskości Boga, patrząc na ukrzyżowanego Zbawiciela. Szczególnie w czasie naszych nabożeństw chcemy też modlić się o pokój na Ukrainie. Niech i ta modlitwa towarzyszy nam dzisiaj.

Zapraszamy na nabożeństwo tygodniowe w najbliższą środę o 17.30. Odbędzie się ono tym razem w kaplicy w Mysłowicach, a w kolejnym tygodniu takie nabożeństwo będzie w kościele w Sosnowcu.

Dziękujemy za wsparcie akcji pomocy dla Ukrainy. Za ofiarę w czasie ostatniego nabożeństwo i za zaangażowanie w praktycznym realizowaniu takiej pomocy. Obecnie dwa parafialne mieszkania – w Hołdunowie i Sosnowcu – otworzyliśmy na pomoc uchodźcom z Ukrainy. W zasadzie zakończyły się w nich remonty, na zakończeniu jest też ich wyposażanie. Dziękujemy za przekazane rzeczy i prosimy o śledzenie międzyparafialnego WhatsAppa pod nazwą Ewangelicki Kwartet, gdzie piszemy o kolejnych potrzebach.

Do naszych modlitw chcemy załączyć dziś szczególnie Ukrainę, wszystkich tam cierpiących i dotkniętych wojną. Chcemy się modlić o pokój na świecie, szczególnie za naszą wschodnią granicą.

Trwa akcja diakonijnej skarbonki pasyjnej, polegająca na zbieraniu w tym czasie drobnych kwot, które zebrane na końcu mogą przynieść kwotę, która wspomoże dzieło Diakonii. Zachęcamy do udziału w akcji. Papierowe skarbonki są do odbioru przy wyjściu z kościoła.