OGŁOSZENIA – 1. Niedziela czasu pasyjnego, 6 marca 2022 r.

Rozpoczęliśmy czas pasyjny. Chcemy w nim szczególnie szukać bliskości Boga, patrząc na ukrzyżowanego Zbawiciela. Dzisiejsza niedziela to też Niedziela Diakonii.

W czasie naszych nabożeństw chcemy też modlić się o pokój na Ukrainie. Jesteśmy już po dwóch specjalnych nabożeństwach modlitewnych, a każde nasze spotkanie będzie też czasem takiej modlitwy.

Zapraszamy na nabożeństwo tygodniowe w najbliższą środę o 17.30. Odbędzie się w kościele w Szopienicach, a będzie nabożeństwem pasyjnym połączonym z modlitwą o pokój na Ukrainie. W kolejnym tygodniu takie nabożeństwo będzie w kaplicy w Mysłowicach.

Zapraszamy na kolejne niedzielne nabożeństwa do wszystkich naszych kościołów. Za tydzień we wszystkich naszych kościołach nabożeństwa o porach tradycyjnych. Zapraszamy.

Do naszych modlitw chcemy załączyć dziś szczególnie Ukrainę, wszystkich tam cierpiących i dotkniętych wojną. Chcemy się modlić o pokój na świecie, szczególnie za naszą wschodnią granicą.

W związku z agresją na suwerenną Ukrainę chcemy aktywnie wspierać wszelkie dzieła pomocy, tam na Ukrainie i wśród ukraińskich uchodźców w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami uczynimy to poprzez ofiarę, którą zbierzemy dziś.

Nasze ofiary zostaną przekazane Diakonii naszego Kościoła, która przekaże je Kościołowi ewangelickiemu na Ukrainie i na wsparcie Ukraińców w Polsce.

Chcemy się też modlić o Diakonię, aby służba na rzecz bliźniego mogła realizować swoje cele i być trwałym elementem życia Kościoła i naszych działań.

Diakonia rozpoczyna dziś również kolejną akcję charytatywną. Jest to diakonijna skarbonka pasyjna, polegająca na zbieraniu w tym czasie drobnych kwot, które zebrane na końcu mogą przynieść kwotę, która wspomoże dzieło Diakonii. Zachęcamy do udziału w akcji. Papierowe skarbonki są do odbioru przy wyjściu z kościoła.