Informacja o możliwości wsparcia dwóch ważnych inicjatyw

W Święto Trójcy Świętej pozdrawiamy świątecznie i dziękujemy za przeżywaną dziś społeczność Słowa i Sakramentu. Zgodnie z obietnicą przekazujemy również informacje o możliwościach wsparcia dwóch ważnych inicjatyw.

Pierwsza to przedłużona do 14 czerwca br.  zbiórka darów na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa, wspierającą potrzeby remontowe naszych parafii. Wpłaty można dokonać:
– zwykłym przelewem na konto naszych parafii, z zaznaczeniem: Darowizna na Bratnią Pomoc
– zwykłym lub tzw. szybkim przelewem na konto Kościoła Cel wpłaty: Darowizna na BPGA; szczegóły tutaj: https://bik.luteranie.pl/pl/darowizny.html 

Druga inicjatywa to wsparcie Ewangelickiego Domu Opieki “Ostoja Pokoju” w Bytomiu Miechowicach, zmagającego się z epidemią koronawirusa. Ofiarę można przekazać w następujący sposób:
– zwykłym przelewem na konto naszych parafii, z zaznaczeniem: Darowizna na Dom Opieki Ostoja Pokoju
– zwykłym przelewem na konto fundacji, prowadzącej “Ostoję Pokoju”:
Fundacja Diakonii im. Matki Ewy, ul. Warszawska 18, 40-006 Katowice
Nr 02 1050 1230 1000 0090 8075 4378, Cel wpłaty: Darowizna na Dom Opieki Ostoja Pokoju