Zwiedzianie kościoła

Zapraszamy do zwiedzania naszego kościoła.

Zwiedzanie kościoła (indywidualne, grupowe – np. szkoły czy inne instytucje) jest możliwe przed uprzednim zgłoszeniu w administracji parafii (tel. 32 2569 504, lub e-mail: szopienice@luteranie.pl).

Przy zgłoszeniu zorganizowanej grupy zapewniamy również prelekcje na temat samego kościoła i ewangelicyzmu na terenie Szopienic jak i całego Górnego Śląska.