Zaproszenie do Sosnowca

Parafia w Sos­nowcu zaprasza na wykłady w ramach wys­tawy “Sos­nowieckie Sacrum” w Zamku Sieleckim. 17 wrześ­nia his­torię ewan­ge­lików w Sos­nowcu przed­stawi ks. Adam Malina, pro­boszcz sos­nowieck­iej parafii. Tydzień później, bo 24 wrześ­nia ks. bp Jan Cieślar zaprezen­tuje wykład na temat życia ewan­ge­lików w dawnym zaborze rosyjskim. Na sam koniec cyklu, czyli 1 października ks. dr Adrian Kor­czago opowie o ewan­gelick­iej duchowości, prak­tykach religi­jnych i zwyczajach.