Porządek nabożeństw w Wielkim Tygodniu

Szopienice
Niedziela Palmowa – 8.45
Wielki Czwartek – 17.00,
Wielki Piątek – 11.00,
Poniedziałek Wielkanocny – 9.45
Sosnowiec
Niedziela Palmowa – 11.30
Środa – 17.15
Wielki Piątek – 17.15
Wielkanoc – 10.00
Mysłowice
Niedziela Palmowa – 8.30
Wielki Piątek – 15.30
Wielkanoc – 6.00
Hołdunów
Niedziela Palmowa – 10.00
Wielki Czwartek – 17.00
Wielki Piątek – 17.15
Wielkanoc – 8.00