Category Archives: Ogłoszenia parafialne

14marzec/20

Komunikat z dnia 14.03.2020

Siostry i Bracia w Chrystusie,
Moi Drodzy,

przyszło nam żyć w czasach, w których szczególną wartość zyskuje odpowiedzialność za siebie nawzajem oraz ludzka solidarność. A są one wyrazem jeszcze czegoś większego, a mianowicie chrześcijańskiej miłości. Oznacza to, że w swoim życiu podejmujemy takie działania, które mogą pomóc jak największej liczbie osób oraz  swoimi skutkami wyrządzą jak najmniej złego innym ludziom. Mądrość, Boży dar, polega na znalezieniu takich sposobów działania, które będą ze sobą łączyć te dwa kierunki myślenia. Wymaga to patrzenia wokół siebie, patrzenia na bliższe i dalsze otoczenie, i uwzględnienia jak największej liczby argumentów, zarówno tych “za” i tych “przeciw” w podejmowaniu konkretnych działań.

Od wczorajszego popołudnia i wieczoru, a nawet nocy, wiele się zmieniło. Żyjemy w nowej rzeczywistości, którą wyznacza koronawirus i wysiłki, aby pandemia nie przyniosła tragicznych efektów nieobliczalnych rozmiarów. Zadziałały struktury administracyjne naszego państwa, ograniczając między innymi wielkość zgromadzeń publicznych, poprzez określenie ich maksymalnej wielkości (50 osób). Swoje decyzje podjęły władze diecezjalne i Biskup naszego Kościoła.  

Od niedzieli 15 marca odwołujemy we wszystkich naszych kościołach niedzielne i tygodniowe nabożeństwa.

Walka z koronawirusem polega na tym, aby w jak największym stopniu ograniczyć jego rozpowszechnianie. Nie ma innego sposobu. W związku z tym należy unikać wszelkich większych zgromadzeń, nawet tych liczących mniej niż 50 osób. Wirus nie liczy ludzi. Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed chorobą w tym przypadku jest nieorganizowanie mniejszych czy większych spotkań.

Powstaje też pytanie, czy nabożeństwo do nich również się zalicza? Odpowiedź brzmi – TAK. Pan Bóg nie wyłącza naszej cielesności na czas wspólnego przebywania w naszych kościołach i tam również podlegamy wszelkim prawom fizyki, a także jesteśmy również tam narażeni na wirusy czy inne choroby. Nabożeństwo nie służy temu, żeby na nim “pokazywać” swoją wiarę czynną w miłości. To robi się każdego dnia w dawaniu świadectwa przed innymi ludźmi.

Nabożeństwo jest przede wszystkim naszym wielkim prawem. Do skorzystania z tego prawa jesteśmy wzywani przez łaskawego Boga w każdym sposobnym czasie. Chociaż czujemy z tego powodu obowiązek, to jednak jest to wielki dar Boga, który pozwala nam gromadzić się w naszych kościołach, aby korzystać z wszelkich środków Bożej łaski. Chociaż w najbliższym czasie z prawa tego w naszych kościołach nie będziemy mogli skorzystać, to jednak nie oznacza, że Boża łaska przestaje działać. Wprost przeciwnie. Całe nauczanie kościelne w szkołach, nauka konfirmacyjna, spotkania parafialne i nabożeństwa służą temu, abyśmy mogli wzrastać w wierze. Abyśmy mogli się stać “dorosłymi” chrześcijanami, którzy są przygotowani do “samodzielnego” życia. To zawsze był nasz znak rozpoznawczy, że potrafiliśmy przetrwać w ciężkich czasach. Historia to wielokrotnie i wieloma sposobami potwierdzała, że dzięki Bożemu wsparciu, daliśmy radę. Myślę, że teraz też tak będzie.        

Brak nabożeństw nie oznacza też, że nie będzie wśród Was duchownych. Będą w taki sposób jak to będzie możliwe i konieczne.

Jutro, w porze naszych nabożeństw, w każdym kościele (lub kaplicy), będzie duchowny, aby nikt, kto nie wiedział o konieczności odwołania nabożeństw, nie zobaczył zamkniętych drzwi. Nie będziemy prowadzić nabożeństw, ale będziemy do Waszej dyspozycji. Możemy porozmawiać, przeczytać z Wami Pismo Święte, wspólnie się pomodlić. Możemy wskazać, gdzie w sieci internetowej możemy znaleźć transmisje lub nagrania nabożeństw ewangelickich. Jest tego bardzo dużo. Możemy podać postylle lub inne, nowoczesne zbiory kazań, które w okresie bożonarodzeniowym proponowaliśmy jako świąteczne prezenty, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo mogą się wkrótce przydać. W kościele nie będziemy nabożeństw odprawiać, ale możemy się – jak tylko będziemy zdrowi – z Wami spotkać na kameralnych nabożeństwach domowych. Zagościmy też u Was, gdy zajdzie potrzeba przybycia z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej. Zaproście nas, przybędziemy. Do nabożeństwa domowego zachęcamy szczególnie. Aby je przeprowadzić, nie potrzeba wcale duchownego. Wystarczy w odpowiednim miejscu otworzyć Śpiewnik ewangelicki, wziąć książkę “Z Biblią na co dzień” (lub aplikację), otworzyć Biblię, zbiór kazań. Wszystko jest, korzystajmy.        

Kościół to ludzie. My wszyscy. Osoby duchowne, ale przede wszystkim “nieduchowne”. Kościoła takiego nie da się zamknąć. On istnieje dopóty, dopóki istnieją ci, dla których ważna jest wiara, nadzieja i miłość. Pielęgnujmy je w takich formach jak obecnie jest to możliwe. A potem, gdy nadejdzie lepszy czas, będziemy mogli znów się spotkać w naszych pięknych kościołach. I podziękować Bogu, że pozwolił nam znów w nich zagościć. Może te wspólne godziny tam spędzone będą dla nas jeszcze większym błogosławieństwem.

Bożego prowadzenia i ochrony na każdy dzień.

Zostańmy z Bogiem

ks. Adam Malina, Wasz duszpasterz 

———————————————————–

Szczegóły specyficznej organizacji życia parafialnego na najbliższe dni:

– śledźmy nasze strony parafialne i profile społecznościowe, gdzie można znaleźć wiele praktycznych możliwości znalezienia kontaktu z Ewangelią; tak samo polecamy stronę naszej diecezji i Kościoła – www.luteranie.pl; ważne są też profile na portalach społecznościowych – tam też jesteśmy.

– 15 marca w TVP 3 ma być nadane o 13.00 nabożeństwo z kościoła Św. Trójcy w Warszawie

– w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą czasowego ograniczenia (12-25 marca 2020) funkcjonowania jednostek systemu oświaty, odwołuje się wszystkie lekcje religii, zajęcia nauki konfirmacyjnej i spotkania młodzieży

– odwołuje się zajęcia dla dzieci, prowadzone w formie szkółki niedzielnej

– odwołuje się próby chóru oraz wszystkie inne spotkania parafialne

– odwołuje się pasyjne nabożeństwa tygodniowe 

– w sobotę, 28 marca nie odbędzie się nagranie radiowe nabożeństwa wielkopiątkowego w Hołdunowie; nabożeństwo będzie przygotowane w innej formie i nadane w planowanym dniu; szczegóły w czasie późniejszym

– odwołane zostają wszelkie zajęcia świetlicy środowiskowej – Klub Profilaktyczny Ekipa w Szopienicach

– pamiętajmy o siebie nawzajem, okazujmy wzajemną troskę o siebie, która niech przejawia się w tym czasie w tym, że szanujemy swoje zdrowie i zdrowie innych; jeśli nie czujemy się dobrze, jeśli pojawiają się niepokojące objawy, zostańmy w domu, udajmy się do lekarza; Pan Bóg działa również w ten sposób, że posyła ludzi, którzy mogą nam pomóc pod względem zdrowotnym; pamiętajmy o zaleceniach epidemiologicznych, nie lekceważmy ich.

– pamiętajmy o osobach starszych i chorych, nie pozostawmy ich bez opieki

– pamiętajmy o siebie nawzajem w naszych modlitwach, powierzając wszystkie nasze troski łaskawemu Bogu

Zostańcie z Bogiem.

14marzec/20

Odwołanie nabożeństw – komunikat Biskupa Kościoła

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!
Drodzy Duchowni!

Wysłałem dziś [13.03] do Was list pasterski, w którym prosiłem o modlitwę, o wspieranie słabszych i potrzebujących oraz prosiłem Proboszczów i Rady Parafialne o podjęcie decyzji w sprawie prowadzenia czy też odwołania nabożeństw.

Dziś wieczorem [13.03] rząd Rzeczpospolitej ogłosił stan zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie wprowadzono wiele rygorystycznych nakazów. Między innymi wydano zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Usłyszeliśmy, że czeka nas w najbliższych dniach skokowy wzrost zachorowań.

W związku z powyższym zalecam odwołanie nabożeństw w niedzielę Oculi oraz Laetare: 15 i 22 marca 2020r.

Jednocześnie zwracam się do duchownych z gorącą prośbą, aby w te niedziele, w porach prowadzenia nabożeństw byli w kościele aby z tymi osobami, które z różnych powodów przyjdą do swych świątyń, mogli porozmawiać, pomodlić się, przeczytać fragmenty Słowa Bożego.

Ponieważ wprowadzono wiele ograniczeń, proszę również o szczególne podejście do osób potrzebujących wsparcia.

Jeszcze raz proszę o modlitwę. Zanoście w niej osoby chore, ich rodziny, tych którzy są podani przymusowej kwarantannie oraz tych, którzy narażając swoje zdrowie niosą pomoc. Pamiętajmy o pracownikach służby zdrowia oraz o tych, którzy wykonując swój zawód spotykają się z dużą grupą ludzi, a bez którzy pracy nie moglibyśmy funkcjonować.

Informuję również, że przez najbliższe trzy niedziele Telewizja Polska, w programie TVP3 o godzinie 13.00, będzie transmitować luterańskie nabożeństwa.

Polecając nas wszystkich opiece Boga

Bp Jerzy Samiec

11marzec/20

Komunikat z dnia 11.03.2020

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz
podjętymi decyzjami przez władze kościelne i państwowe informuję, iż od
dnia dzisiejszego do końca bieżącego tygodnia (lub dłużej) zostały
wprowadzone następujące ograniczenia naszej działalności, obejmującej
parafie w Szopienicach, Mysłowicach, Sosnowcu i w Hołdunowie:

– w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą czasowego
ograniczenia (12-25 marca 2020) funkcjonowanie jednostek systemu
oświaty, odwołuje są wszystkie lekcji religii, zajęcia nauki
konfirmacyjnej i spotkania młodzieży

– odwołuje się zajęcia dla dzieci, prowadzone w formie szkółki
niedzielnej, organizowane podczas niedzielnych nabożeństw

– do końca tygodnia odwołuje się inne spotkania parafialne, odbywające
się według dodatkowych ustaleń

– pasyjne nabożeństwa tygodniowe odbędą się w tym tygodniu w zaplanowanych
terminach i o wyznaczonej porze

– decyzja co do formy niedzielnych nabożeństw zostanie ogłoszona w
piątek, po wydaniu Okólnika Biskupa Kościoła, który będzie zawierał
jednolite ustalenia co do formy naszych nabożeństw, szczególnie zaś
dystrybucji Sakramentu Ołtarza

– w porozumieniu z chórem parafialnym z Wisły zostaje odwołana ich
wizyta w naszym kościele w Hołdunowie oraz koncert, które zaplanowane
były na 15 marca br.; chór z Wisły będziemy gościć w terminie późniejszym

– odwołane zostają wszelkie zajęcia świetlicy środowiskowej – Klub
Profilaktyczny Ekipa w Szopienicach

– w najbliższą sobotę nie odbędzie się Synod Diecezjalny w Katowicach

– zapraszam na nasze nabożeństwa, proszę też jednak o wzajemną troskę o
siebie, która niech przejawia się w tym szczególnym czasie w tym, że
szanujemy swoje zdrowie i zdrowie innych; jeśli nie czujemy się dobrze,
jeśli pojawiają się niepokojące objawy, zostańmy w domu, udajmy się do
lekarza; Pan Bóg działa również w ten sposób, że posyła ludzi, którzy
mogą nam pomóc pod względem zdrowotnym;

– zachęcamy też o szczególną troskę o osoby starsze i chore; pamiętajmy
o nich, nie pozostawmy ich bez opieki

– pamiętajmy o siebie nawzajem w naszych modlitwach, powierzając
wszystkie nasze troski łaskawemu Bogu

– jako duchowni jesteśmy do Waszej dyspozycji; chętnie udamy się z
odwiedzinami duszpasterskimi, z Komunią domową.

Zostańcie z Bogiem.

Kolejna informacja o naszych działaniach pojawi się najbliższy piątek.

ks. Adam Malina, Proboszcz Parafii