All posts by admin

29paź/21

Pamiątka Reformacji 2021

31 października jest obchodzony w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jako Pamiątka Reformacji. Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą w naszym kościele odbędzie się o godz. 8.45. Najmłodszych zapraszamy na szkółkę niedzielną.

Święto to nawiązuje do ogłoszenia 95 tez przez augustiańskiego zakonnika ks. dr. Marcina Lutra. Luter ogłosił tezy 31 października 1517 r. w Wittenberdze zachęcając do dyskusji na temat pokuty i odpustów. Chciał również przypomnieć ówczesnemu Kościołowi o Bogu i jedynym źródle wiary jakim jest Pismo Święte. Wydarzenie to zapoczątkowało Reformację, czyli odnowę Kościoła chrześcijańskiego.

Przesłanie Reformacji streszcza się w krótkich zasadach: Tylko Jezus Chrystus jest Zbawicielem, Bożym Synem. Nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem. Tylko z Bożej łaski przez wiarę człowiek jest usprawiedliwiony.  Tylko Pismo Święte jest źródłem objawienia Boga i drogowskazem w życiu każdego chrześcijanina. Tylko poprzez Słowo Boże głoszone w kazaniu i sakramentach Duch Święty budzi wiarę.

Reformacja przypomniała znaczenie Bożego Słowa i podkreśliła, że Kościół powołany jest do głoszenia Ewangelii. Wskazała na indywidualną relację z Bogiem, odpowiedzialność za siebie, za innych ludzi i świat wokół nas.

Ks. dr Marcin Luter podkreślił, że Boża łaska jest darem, którego nie da się kupić lub pozyskać, a Chrystus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Krzyż i zmartwychwstanie wyrywają człowieka z bezsilności i niemocy, wyzwalają każdą osobę, aby mogła prawdziwie służyć Bogu i innym.

Reformacja uruchomiła procesy, które nie tylko zmieniły sytuację religijną Europy, ale zapoczątkowały również głębokie przemiany w przestrzeni kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej. Ewangelicyzm wpłynął na rozwój kultury, języków narodowych, szkolnictwa, muzyki sakralnej, działalności społecznej oraz świadomości obywatelskiej w Europie.

Z Wittenbergi Reformacja wyruszyła w świat i stała się jego obywatelką. Dzisiaj Kościoły luterańskie na świecie liczą ok. 80 mln członków, a do dziedzictwa duchowego Reformacji przyznaje się kilkaset milionów chrześcijan.

W Pamiątkę Reformacji ewangelicy spotykają się na  okolicznościowych nabożeństwach. TVP2, o godz. 10.00 będzie transmitować nabożeństwo reformacyjne z kościoła św. Jana w Pile. 

Z kolei w Programie Drugim Polskiego Radia, o godz. 8.00 będzie transmitowane nabożeństwo reformacyjne z kościoła Zbawiciela w Kluczborku. 

Po przerwie spowodowanej pandemią młodzież spotka się ponownie na Nocy z Lutrem, organizowanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji.

Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza tym razem do kościoła Jakuba Starszego w Ustroniu. Noc z Lutrem rozpocznie się 31 października, o godz. 18.00 (planowane zakończenie programu ok. 21.00).  Tegoroczne hasło to „JesteśMY?”. W programie nabożeństwo przygotowane przez grupę młodzieżową z Ustronia, podczas którego kazanie wygłosi ks. Marcin Ratka-Matejko, Duszpasterz Młodzieży Diecezji Katowickiej i Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Po nabożeństwie: poczęstunek, belgijka, fotobudka.

Tegoroczna Pamiątka Reformacji wypada w niedzielę, ale warto pamiętać, że osobom należącym do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przysługuje prawo zwolnienia od nauki lub pracy (Ustawa z dnia 13 maja 1994 r.  o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2015 r. poz. 43). Szczegółowe zasady udzielania zwolnień zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. 1999 nr 26 poz. 235)

04lip/21

Zbiórka na rzecz poszkodowanych w Czechach i dzieci i młodzieży w Wenezueli

Zachęcamy do udziału w dwóch akcjach, które mają na celu wsparcie dwóch różnych projektów. Pierwszy to projekt Diakonii naszego Kościoła, która zbiera środki na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic na Morawach w Czechach. Akcja trwa do końca lipca. Szczegóły: https://diakonia.org.pl/aktualnosc/apel-o-pomoc-poszkodowanym-na-morawach/

Drugi projekt to zbiórka Bratniej Pomocy na rzecz dzieci i młodzieży w Wenezueli. Ta akcja trwa do końca sierpnia. Szczegóły: https://bik.luteranie.pl/pl/nowosci/pomoc_dla_wenezueli,3353.html

Wesprzeć akcję można na różny sposób – przelewem na konto Kościoła lub Diakonii, wpłatą na konto naszych parafii, zaznaczając na który cel jest dana darowizna lub wpłacając gotówkę na listę w parafii. Zachęcamy do okazania wsparcia potrzebującym.

11cze/21

Wehikuł Baroku – Szopienicki Festiwal Muzyki Dawnej 2021

Zapraszamy na Szopienicki Festiwal Muzyki Dawnej “Wehikuł Baroku”, który odbędzie się w naszym kościele w dniach 12-13 czerwca 2021 roku.

Kościół ewangelicki Zbawiciela, Katowice-Szopienice ul. Bednorza 20

  • 12 czerwca, godz. 17.00

Marcin Jurczyk – organy

Żeński zespół wokalny CANTEMUS DOMINO

  • 13 czerwca, godz. 17.00

Zuzanna i Maciej Batorowie – organy i fisharmonia

Na wszystkie koncerty wstęp wolny.