All posts by admin

10mar/14

Informacje parafialne – marzec 2014 r.

Nabożeństwa niedzielne w czasie pasyjnym połączone ze spowiedzią i Komunią Świętą o stałych porach – Szopienice – 8.45, Sosnowiec – 11.30, Mysłowice – 8.30 (oprócz ostatniej niedzieli – 16.00), Hołdunów – 10.00.

Tygodniowe nabożeństwa pasyjne. Terminarz: Szopienice – wtorek (!) – 17.00, Sosnowiec – środa – 17.15, Hołdunów – czwartek – 17.00, Mysłowice – piątek – 17

Zapraszamy na kolejne spotkania z serii „Spotkania z Wiarą”. W środy w Sosnowcu po nabożeństwie pasyjnym, we wtorek 4 i 18 marca w Hołdunowie o 18.30 i we wtorek 25 o 18.30 w Mysłowicach.

Zachęcamy do przekazania 1 % podatku na naszą wspólną działalność charytatywną (dofinansowanie paczek świątecznych, wyjazdów dla dzieci). Wystarczy wypełniając rubrykę w zeznaniu podatkowym, wpisać w odpowiednich pozycjach nazwę organizacji: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000260697, a w rubryce „informacje uzupełniające” wpisać: dla parafii w Szopienicach. Podajemy parafię w Szopienicach ze względów organizacyjnych, ale środki będą dzielone na wszystkie nasze parafie. Administracja parafialna może również wypełnić PIT za każdą osobę, która zachce przekazać 1 % na nasze działania.

05sty/14

Informacje parafialne – Styczeń – początek lutego 2014 r.

1. W Święto Epifanii nabożeństwa w kościele w Szopienicach o 9.45 oraz w Hołdunowie o 10.00 (w Hołdunowie wystąpi z koncertem kolęd chór Jubilate Deo). Serdecznie zapraszamy!

2. W niedziele nabożeństwa według schematu: Szopienice – 8.45, Sosnowiec – 11.30, Mysłowice – 8.30, Hołdunów – 10.00.

3. Wyjątkowo w niedzielę, 19 stycznia nabożeństwo w Hołdunowie rozpocznie się o 10.30.

4. Od Nowego Roku zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w ostatnią niedzielę miesiąca nabożeństwo w kościele w Mysłowicach będzie się odbywać po południu, o 16.00.

5. Od 18 stycznia br. Ekumeniczny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Jedno z nabożeństw odbędzie się w naszym kościele w Hołdunowie, w wtorek 21 stycznia o 17.00. Zapraszamy.

6. Zebrania Rady Parafialnej w Hołdunowie odbędzie się w środę, 15 stycznia o 18.00, w Mysłowicach w piątek, 17 stycznia o 18.00. Zgromadzenia Parafialne w tych parafiach w niedzielę 19 stycznia po nabożeństwach.

7. Zebrania Rady Parafialnej w Szopienicach odbędzie się w poniedziałek, 3 lutego o 18.00, w Sosnowcu we wtorek 4 lutego o 18.00. Zgromadzenia w tych parafiach w niedzielę 9 lutego po nabożeństwach.

8. Spotkania biblijne w Sosnowcu w każdą środę od 15 stycznia, w Hołdunowie od 14 stycznia – co dwa tygodnie.

9. Szkółka niedzielna w Mysłowicach w I kwartale 2014 roku – 5.01, 19.01, 2.02, 16.02, 2.03, 16.03, 30.03. Szkółka w Holdunowie – każdą niedzielę, szkółka w Szopienicach – od lutego co dwa tygodnie, w Sosnowcu – według ustaleń.